Tuesday, September 28, 2010

en ny startHer var det Brigham Young og hans menighet slo seg ned i 1847. Noe dumt valg var det ikke.

Tuesday, September 14, 2010

Hjorteveka

Egentlig hadde jeg lyst å skrive noen alvorsord om heimevernet, men med faren for å bryte noe jeg samtykket til (ved å tie), må vi klare oss med litt naturformidling fra ukjent sted i kartet.http://open.spotify.com/track/5Zc40dr0dnOqDsoQnR7Vg8